Schoonewil Techniek: continu innovatief

Het bedrijf Schoonewil Techniek vindt zijn oorsprong in een bouwmaterialenhandel in Alkmaar. Cees Schoonewil ontwikkelde in 1977
wat velen in de afbouwwereld toen voor onmogelijk hielden: de 230V gipsspuit. Met groot succes werden de eerste machines begin
jaren ’80 in productie en gebruik genomen. Onder meer dank zij een voortdurende innovatie en het regelmatig lanceren van nieuwe producten/oplossingen heeft het bedrijf haar vooraanstaande plaats weten te behouden en uit te breiden. Enkele door Schoonewil Techniek ontwikkelde en met succes gelanceerde producten zijn: een mobiele gipsspuit op een aanhangwagenonderstel, een minicontainersysteem voor droge mortel, een spackspuit en uiteenlopende machines voor betonreparatie
en -renovatie.

Nadere informatie: www.schoonewiltechniek.nl